Chief Patron:Mr. M. P. Jain & Dr. J. Girish                  Chairman:Dr. B. Dinesh                  Chief Advisor:Dr. Y.K. Gupta                  Convener :Dr. Jagannath Sahoo & Dr. Harlokesh Narayan Yadav

Core Committee

Committees


Scientific Committee

Dr Puspendra Kumar

Dr Sanjar Alam

Dr Roma Ghai

Dr Ashok Jangra

Treasurer

Dr Sanjar Alam

Mr Surya Prakash

Hospitality Committee

Mr Shadab A Siddiqui

Mrs Parul

Mrs Vandana Handa

Ms Monika

Registration Committee

Mr Praveen Kumar Dixit

Mr Sanjeev Chauhan

Mr Anuj Pathak

Mrs Kiran Sharma

Transport /Accommodation Committee

Mr Abhay Bhardwaj

Mr Debaprasad Ghosh

Mr Sanjeev Chauhan

Mr Anuj Pathak

Cultural Committee

Mrs Deepti Katiyar

Ms Priya Bansal

Ms Shikha Sharma

Mrs Richa Goel

Public Relations

Mr Daksh Bhatia

Mr Shadab A Siddiqui

Ms Shikha Sharma

Souvenir Committee

Mr Himanshu Aggarwal

Mrs Richa Goel

Ms Priya Bansal

Mr Praveen Kumar Dixit

Website

Dr Puspendra Kumar

Mr Vinay Ahlawat

Mr Sunny Pandey

Media & Publications

Dr Preeti Chitkara

Mr Vinay Ahlawat


Advisory Board

 • Dr. Shyam Sunder Sharma

 • Dr. Dhirendra Kaushik

 • Dr. Rajeev Taliyan

 • Dr. M. R. Yadav

 • Prof. B. K. Roy

 • Dr. V. Kalaiselvan

 • Dr. Pawan Krishna

 • Dr. Nirmal Jaggi

 • Dr. Mangla Lahkar

 • Dr. Usra Ahmed

 • Dr. Munin Ahmad

 • Dr. Ajay Sharma (USA)

 • Prof. R.N. Saha (Dubai)

 • Dr. Vinay Parikh (USA)

 • Dr.Pandurangan

 • Dr. Md. Shamshir Alam (Saudi Arabia)

 • Dr. P. Balakumar (Malaysia)

 • Dr. Avijit Mazumdar

 • Dr. Tanveer Naved

 • Dr. Jainendra Jain

 • Dr. Sokindra

 • Dr. Satheesh Kumar

 • Dr. Monika Sachdeva

 • Dr. Satish Sharma

 • Dr. Umesh Kumar Singh

 • Dr. P.P.Khosla

 • Dr. Rupesh Sagar

 • Dr. Vijay Sharma

 • Dr. T. S. Easwari

 • Dr. Vipin Garg

 • Dr. Jitendra Kumar Gupta

 • Dr. Sunil Yadav

 • Dr. R. J. Yadav